October 28, 2016

Unleash the Artificial Intelligence

Technology drives us towards more diversity, more ubiquity and more complexity and the current trend is to take a digital service and add AI. Everything becomes connected and “Intelligent” while the cloud-based commercial intelligence companies leave people overwhelmed. The only way to make this technology relevant for people is to design artificial “smartness” instead of “intelligence”. Intelligence tends to focus on creating an autonomous consciousness while smartness is more focused, measurable, and specific in helping the user think differently. We need “Artificial Smartness” to overcome the complexity of technology so we can be humans again.

January 20, 2015

Dynamic design

De wereld van print is oneindig veel dynamischer dan de wereld van web. Denk aan de spectaculaire wisselingen van covers van magazines en kranten. Veel websites zijn daarentegen nogal statisch: het design schikt zich vaak keurig naar de beschikbare schermresolutie van het device.

Klanten verwachten online ervaringen die reageren op échte gebruikersvariabelen als locatie, tijd en het aantal keren en de wijze waarop de toepassing wordt gebruikt. Paul Versteeg laat tijdens zijn webinar ‘Dynamic Design’ zien hoe je daar als merk op in kunt spelen. Van welke technieken kun je gebruik maken en hoe blijft het design aantrekkelijk en consistent?

November 25, 2014

Dynamic Design & Design Thinking

Dynamic design is het ontwerp van een context-afhankelijke interface. Input hiervoor kan alles zijn dat we kunnen meten en wat direct of indirect relevant kan zijn voor de gebruiker. Dan moet je denken aan data als tijd van de dag, locatie, eerder gebruik, andere gebruikers, het weer, profiel, etc.

Data is dus een belangrijke bron om de user experience nog beter te maken, maar we moeten dit wel effectief toepassen. We creëren namelijk alleen meerwaarde wanneer we persoonlijk en relevant zijn. Door middel van design thinking methodiek leren we beter begrijpen wat de gebruikersbehoeftes zijn en hoe we meerwaarde kunnen toevoegen.

UX Cocktail Hour #15 leert over de principes en de toepassingen van dynamic design. In het tweede gedeelte van de avond zullen we in een design thinking workshop het proces doorlopen om tot een praktisch en waardevol dynamisch ontwerp te komen.

September 4, 2012

Defining Interactions

Dynamic design is het ontwerp van een context-afhankelijke interface. Input hiervoor kan alles zijn dat we kunnen meten en wat direct of indirect relevant kan zijn voor de gebruiker. Dan moet je denken aan data als tijd van de dag, locatie, eerder gebruik, andere gebruikers, het weer, profiel, etc.

Data is dus een belangrijke bron om de user experience nog beter te maken, maar we moeten dit wel effectief toepassen. We creëren namelijk alleen meerwaarde wanneer we persoonlijk en relevant zijn. Door middel van design thinking methodiek leren we beter begrijpen wat de gebruikersbehoeftes zijn en hoe we meerwaarde kunnen toevoegen.

UX Cocktail Hour #15 leert over de principes en de toepassingen van dynamic design. In het tweede gedeelte van de avond zullen we in een design thinking workshop het proces doorlopen om tot een praktisch en waardevol dynamisch ontwerp te komen.